Essays about: "avloppsvatten"

Showing result 1 - 5 of 125 essays containing the word avloppsvatten.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Nils Toll; [2021]
  Keywords : Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Abstract : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. READ MORE

 2. 2. Minimization of chemical's release from a large-scale pharmaceutical industry : By optimization of the crystallization process

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Cecilia Rahn; [2021]
  Keywords : Minimization of release; pharmaceutical industry; crystallization; optimization; Minimering av utsläpp; läkemedelsindustri; kristallisation; optimering;

  Abstract : The presence of active pharmaceutical ingredients (APIs) and other chemicals in wastewater has caused concerns in recent years due to its potential risk to the environment and society. Thus, the aim of the study is to investigate ways to minimize the release of chemicals from a large-scale pharmaceutical industry to an industrial wastewater treatment plant. READ MORE

 3. 3. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Bayan Taleb; [2021]
  Keywords : Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. READ MORE

 4. 4. A comparative Life Cycle Assessment (LCA) study of centralized and decentralized wastewater heat recovery in Stockholm, Sweden

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Deniz Pektas; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The cities bear a large role in the climate crisis. However, this also means that they have a big potential in the transition towards sustainable communities and a sustainable world. Up to 90 % of energy use within the urban water cycle is allocated to hot water heating for end users. READ MORE

 5. 5. Phosphorus reduction in wastewater using microalgae with different phosphorus starvation periods

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Fredrika Murby; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Anthropogenic induced nutrients in the Baltic Sea have led to 97% of it being eutrophic. Phosphorus is regarded the main regulating nutrient, and nearly 25% of the nutrients coming to the Baltic Sea originate from wastewater treatment plants. READ MORE