Essays about: "avvänjningszink"

Found 1 essay containing the word avvänjningszink.

  1. 1. Zinkflöde till marken i svensk smågrisproduktion

    University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

    Author : Magnus Åhman; [2013]
    Keywords : zink; zinkoxid; avvänjningszink; smågrisproduktion; fältbalans; stallbalans; zinkflöden; zink ackumulation;

    Abstract : Hos grisgårdar ingår zink som ett fodertillskott för att uppfylla det fysiologiska behovet hos grisarna. Dessutom kan zink i högdos (2000 mg Zn/kg foder) användas vid smågrisavvänjningen för att förebygga avvänjningsdiarré. READ MORE