Essays about: "awake"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word awake.

 1. 1. A/Wakening, Healing and Caring in the Pandemic borderland(s): theorizing an Emancipating, Pleasurable and Restful Black Femme Form in Gender Studies

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Author : Agnese Noah; [2021]
  Keywords : embodied; emotive; writing; femmebodimotive; femme; black; form; biomythography; choreopoem; intersectionality; rhizomatic; phenomenology; healing; caring; awake; awakening; wake; ocean; sea; queer; texture; borderland; swAfrican;

  Abstract : In this study on form within the field of Gender and Fem(me)inist Studies I build on, and work with, works created by black women and femmes, as well as femmes and women of color to explore their ways of theorizing through form, as well as finding my own, with roots from all the beautiful experiments lived and written about by these folks. As I sketch out these theories and texts and bring them to the Swedish context in which I write I am breaking new ground for research on blackness, femme-inist theory and form as well as methodologies here. READ MORE

 2. 2. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 3. 3. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Keywords : mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Abstract : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. READ MORE

 4. 4. Riskfaktorer för anestesirelaterad gastroesofageal reflux, med fokus på brakycefala hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Hedman; Jenny Larsson; [2018]
  Keywords : brakycefal; allmän anestesi; gastroesofageal reflux; regurgitation; hund;

  Abstract : Gastroesofageal reflux (GER) innebär att maginnehåll rör sig passivt från magsäcken och upp i foderstrupen, vilket kan ske i både vaket och sövt tillstånd. En regurgitation är en gastroesofageal reflux som rör sig vidare upp i munhåla och noshåla. READ MORE

 5. 5. The Sleeping Witness – Sleep’s Effect on Memory in a Witness Situation

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Elizabeth Nicolaisen; Annamaria Sjöberg; [2018]
  Keywords : sleep; witness testimony; emotional memory; line-up; Social Sciences;

  Abstract : Previous studies have shown that sleep strengthens memory. The current study has put this into a real-life context and study sleep’s effect on witness testimony. The 18 participants watched a video of a fictitious assault, and after a 12-hour delay, where half stayed awake during the day, and half slept during the night. READ MORE