Essays about: "axial gas turbines"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words axial gas turbines.

 1. 1. Utilization of Horizontal-Axis Tidal Stream Turbines As a Main Power Supply System On Offshore Remote Oil&Gas Platforms

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Anton Karamanov; [2018]
  Keywords : Energy efficiency; petroleum industry; offshore drilling; tidal turbines; Energieffktivitet; petroleumindustri; offshoreborrning; tidvattensturbiner;

  Abstract : The master's thesis contains 97 pages, 29 tables, 33 figures and 43 sources of literature. The paper presents a study on increasing the efficiency of the power supply of remote offshore oil and gas facilities through the use of horizontal-axial tidal stream turbines. READ MORE

 2. 2. CFD calculations and comparison with measured data in a film cooled 1.5 stage high pressure test turbine : With two configurations of swirlers clocking

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Ellen Hallbäck; [2018]
  Keywords : Turbine; CFD; Clocking configuration; Turbin; CFD; virvlareposition;

  Abstract : The gas turbine has an important role for the energy distribution due to its stability and flexibility. By increasing turbine inlet temperature (TIT) an increased thermal efficiency of the turbine can be achieved. The biggest limitation of the TIT is the material of the turbine components. READ MORE

 3. 3. Investigation and Validation of Cooling Loss Models for Axial Gas Turbines

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Jacob Händestam; Eric Jacobson; [2017]
  Keywords : axial gas turbines; one-dimensional; aerodynamics; cooling; losses; loss models; validation; axiella gas turbiner; endimensionell; aerodynamik; kylning; förluster; förlust modellering; validering;

  Abstract : Detta arbete behandlar undersökningen och valideringen av kylförlustmodellen i det nyligen framtagna programmet för endimensionell turbindesign, Mean Line Tool (MLT), skapat av Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT). Huvudsyftet är att undersöka med vilken noggrannhet MLT kan prediktera de extra aerodynamiska förluster som uppstår vid injektion av kylluft i en turbinpassage. READ MORE

 4. 4. Validation of one-dimensional loss models for axial gas turbines

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Kim Hirsch; Ramin Moghadam; [2016]
  Keywords : gas turbine; loss model; turbine; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats är ett sammarbete mellan Siemens Industrial Turbomachi- nery (SIT) och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Uppsatsen berör validering av ett nytt in-house verktyg på SIT som heter ”Mean Line Tool” (MLT), framför allt sekundärförlustmodellerna som verktyget använder. READ MORE

 5. 5. Effect of Axial Gap Distance on Transonic Compressor Performance

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Joseph Sadek; [2015]
  Keywords : Axial Gap Distance; Transonic Compressors; Aerodynamic Performance; CFD; Harmonic Balance; inter-row gap;

  Abstract : The modern trend of gas turbines design is towards lighter, highly efficient,and more compact engines. Such situation imposes on engineers to continuouslysearch for improved and optimum designs. The thesis presented aims at researching possible performance improvements regarding axial gapdistance in transonic compressors. READ MORE