Essays about: "bärförmåga"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word bärförmåga.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE

 2. 2. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 3. 3. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  University essay from KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Author : Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Keywords : concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Abstract : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. READ MORE

 4. 4. Effects of cracking of coupling beams onhigh rise towers subjected to wind load

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Biruk Worku Woldemikael; [2020]
  Keywords : Crack; reinforcement content; aspect ratio; shear deformation; joint flexibility; concrete grade; effective stiffness.; Sprickor; förstärkningsinnehåll; tvärsnittsförhållande; skjuvdeformation; ledflexibilitet; betongkvalitet; effektiv styvhet;

  Abstract : In high rise towers, reinforced concrete elevator shafts with coupling beams are extensively used as a principal structural element to resist lateral loads. The lateral load resistance of the tower is dominantly dependent on the stiffness of the load-bearing walls, and coupling beams connecting them. READ MORE

 5. 5. Site Study of Fibrous Sedimentsin Sandviken, ÅngermanälvenRiver Estuary, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Joanna Ghaderidosst; [2020]
  Keywords : Fiberbank; fiber-rich; fibrous sediment; pulp and paper industry; bearing capacity; FluMu; Penetrometer; Pollution; consolidation; gas; Fiberbank; fiberrik; fiberhaltigt sediment; pappersindustri; bärkraft; FluMu; penetrometer; förorening; gas;

  Abstract : Pulp and paper industries in Sweden have since the end of the 19th century until late 70s been active in dumping wastewater into adjacent water bodies that have created fibrous sediments called fiberbank and fiber-rich sediment. Fiberbanks are large banks of predominantly organic material while fiber-rich sediment is fibrous sediment that has been mixed with bottom sediment. READ MORE