Essays about: "bärighet"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word bärighet.

 1. 1. Characterization of black corrosion in reinforced concrete structures: analyses of field samples from southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Jenny Halling; [2019]
  Keywords : black rust; anaerobic corrosion; reinforced concrete; corrosion products; green rust; microbial corrosion; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I den här studien karakteriseras fenomenet anaerob korrosion utifrån både litteraturstudier om korrosionsprocesser och korrosionsprodukter samt genom undersökning av fältprover från betongkonstruktioner i salthaltiga undervattensmiljöer i södra Sverige. Anaerob korrosion av armering i vattenmättad betong är ett omfattande men hittills relativt ouppmärksammat problem. READ MORE

 2. 2. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linnéa Olsson; [2019]
  Keywords : jordsammansättning; markskador; markfuktighet;

  Abstract : When doing harvest planning, the knowledge of the soil's bearing capacity is of great importance. The planning must be carried out so that damage on forest soil from the heavy forest machines does not occur. READ MORE

 3. 3. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Keywords : körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Abstract : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. READ MORE

 4. 4. Mineralinblandning i torv och dess påverkan på koldioxidutsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Anna Lindgren; [2017]
  Keywords : sand; vattenhalt; torvdjup; organogena jordar; miljöpåverkan;

  Abstract : Swedish peat soils are highly productive provided they’re drained and handled with care. However, the peat soils’ lack of buoyancy and their need for constant draining have resulted in them being viewed as less attractive by farmers. READ MORE

 5. 5. Increased Traffic Loads on Swedish Highway Bridges : A Case study of the bridge at highway interchange Värö

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Fredrik Forsberg; [2017]
  Keywords : BRIGADE Standard; Concrete slab frame bridge; FEM; Load carrying capacity calculation; Load carrying capacity class; BRIGADE Standard; Bärighetsberäkningar; Plattrambro; FEM; Bärighetsklasser;

  Abstract : The Swedish government is planning to increase the maximum vehicle gross load regulations on parts of the national roads from the present 60 t, for the load carrying capacity class BK1, to 74 t, for the proposed new load carrying capacity class BK4. The initial implementation of the new load carrying capacity class for 74 t vehicles will only regard major highways and important roads, however, at a later stage the plan is to implement the new BK4 class on the full current BK1 road network. READ MORE