Essays about: "bålmuskulatur"

Found 1 essay containing the word bålmuskulatur.

  1. 1. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Matilda Johansson; Emelie Schmidt; [2019]
    Keywords : equiband; rörelsesymmetri; bålstabilitet; bålmuskulatur; häst;

    Abstract : Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. READ MORE