Essays about: "bördighet"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word bördighet.

 1. 1. Estimating the impact of agricultural support on farm price : an analysis of Swedish farm prices

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Maria Falkdalen; [2019]
  Keywords : CAP; decoupled direct support; farm prices; hedonic model;

  Abstract : Agricultural land prices in Sweden have been increasing steadily since Sweden joined the EU. At the same time, the common agricultural policy of the EU has changed from coupled support given to specific sectors, to decoupled direct support for basic land maintenance. READ MORE

 2. 2. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Keywords : jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. READ MORE

 3. 3. Biochar: a win-win-win solution for sustainable small-scale farming in Sweden?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Malin Stensson; [2018]
  Keywords : Biochar; carbon; climate change; agriculture; resilience; yield; energy production; sustainable farming; sustainable agriculture; pyrolysis; syngas; bio-oil; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Biochar is a recalcitrant carbon rich solid product widely praised for the ability to improve soil fertility and sequester carbon, thereby improving crop yields and mitigating climate change. In addition to this, gaseous by products from production can be combusted for energy. READ MORE

 4. 4. En studie av hållbar växtnäringstillförsel vid ökad ekologisk produktion i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ida Mackegård; [2018]
  Keywords : ekologisk odling; växtnäring; ökad ekologisk areal; specialgödselmedel;

  Abstract : Målsättningen för ekologisk produktion är att producera produkter av hög kvalitet och samtidigt visa omsorg om natur och ekosystem. De ekologiska regelverken syftar till att minimera användning av ändliga resurser samt att bygga upp markens bördighet, vilket är bakgrunden till att exempelvis mineralgödselkväve inte är tillåtet och att man istället ska cirkulera den växtnäring som finns i livsmedelssystemet. READ MORE

 5. 5. Hur bra är dagens rekommendationer för markkartering? : förändringar av fosforhalter i svensk åkermark över tid

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Fabian Ringdahl; [2018]
  Keywords : fosfor; P-AL; markkartering; gödsling; bördighet; fosforgödsel;

  Abstract : For a long time in Sweden, there has been a general practice to perform soil mapping as a basis for manure and lime distribution. The recommendations currently available for how often soil mapping should be performed consist of basic mapping for clay content, organic carbon content, P-AL, K-AL and pH. READ MORE