Essays about: "bachelor’s thesis"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the words bachelor’s thesis.

 1. 1. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Isabelle Vikström; Siri Sutcliffe Larsson; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; urban odling; urban agroforestry; hållbarhetsmål; ekosystemtjänster; växtlista; etablering; Sege Park;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts, och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 2. Nudging Innovation Through the Physical Working Environment

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Alicia Hylander; Vilma Mollstedt; Jesper Palmborg; [2022]
  Keywords : Born Globals; Innovation; Creativity; Physical Working Environment; Nudge Theory; Nudge Management; Innovative Working Environment; Business and Economics;

  Abstract : This bachelor's thesis seeks to investigate how the physical working environments of Born Global firms affect innovation, and more specifically analyze which physical attributes in the working environment nudge towards innovation. Born Globals are characterized as young firms with the ambition to gain global presence near founding. READ MORE

 3. 3. Acquiring for Long-term Value Creation:A Case Study at Entreprenörinvest : “How does the entrepreneurial process regarding local direct investments impact the creation of long-term value?”

  University essay from Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Author : Mhamad Zaid Alhamid; Isak Carlsson; Nils Claesson; [2022]
  Keywords : Long-Term Value Creation; Acquisition Approach; Local Regional Private Equity;

  Abstract : Abstract: Background: In the southern areas of Sweden, around the birthplace of household brands such as IKEA, Peab, and Husqvarna, widespread entrepreneurial ventures have grown and seen their first few years of success. Alongside our collaborating private equity firm Entreprenörinvest we are trying to further expand the knowledge and descriptive concepts of what makes these entrepreneurial ventures successful. READ MORE

 4. 4. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Keywords : blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Abstract : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. READ MORE

 5. 5. Measurement & Feedback Control of a Two Level System

  University essay from Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Sayan Ali Khan; [2022]
  Keywords : Quantum Measurement; Generalized Measurements; POVM Positive Operator Valued Measure ; Feedback Control; Two-Level System; Physics and Astronomy;

  Abstract : In this bachelor project, the main objective is to investigate how a two-level quantum system can be controlled using weak continuous measurements and feedback control. The Monte-Carlo method was used to simulate the system dynamics under measurement and feedback to investigate how the system state can be controlled. READ MORE