Essays about: "background of the study about technology"

Showing result 1 - 5 of 205 essays containing the words background of the study about technology.

 1. 1. Adoption of Smart Packaging : Case Study Analysis from retailer’s perspective

  University essay from Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Author : Uma Devi Venkatesh; Omar Ali Ahmed Alsamuraaiy; [2019]
  Keywords : Smart packaging; Packaging; Adoption; Retailers; B2B; Challenges; Innovations; Food industry; Diffusion; Technology;

  Abstract : This paper presents the challenges faced by the retailers during the adoption of smart packaging in food packaging industry. The paper introduces three largest food retailers in Sweden, and the problems they faced during the introduction of the adoption of smart packaging technologies packaging. READ MORE

 2. 2. Blockchains, the New Fashion in Supply Chains? - The compatibility of blockchain configurations in supply chain management in the fast fashion industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ida Lönnfält; Josefine Sandqvist; [2018-08-02]
  Keywords : Blockchain Technology; Configurations of Blockchains; Public Blockchain; Consortium Blockchain; Private Blockchain; Compatibility; Supply Chain Management; Fast Fashion Industry;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. Artificial Intelligence within Financial Services -In Relation to Data Privacy Regulation

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Johanna Moberg; Alexis Olevall; [2018-08-01]
  Keywords : Artificial Intelligence; Machine learning; Rule-based Artificial Intelligence; Regulation; General Data Protection Regulation; Innovation; Financial Services;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Customer segmentation in services based on characteristics A study at AstaZero

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : AMANUEL FIDEL KELATI; ANEL MASLO; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : BackgroundFor service companies, it is essential to deliver good customer service to stay competitive outin the market. Customer needs are changing over time and there are different needs fordifferent customer groups. READ MORE

 5. 5. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Keywords : Development; Marketplace; Real-time data;

  Abstract : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. READ MORE