Essays about: "bacteria"

Showing result 1 - 5 of 736 essays containing the word bacteria.

 1. 1. Quality of fermented dairy products beyond best before date

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Therese Holmsten; [2020]
  Keywords : yoghurt; sour milk; date labelling; rheology; microbiological plating method; Pivot Profile;

  Abstract : Date labelling is one factor influencing food waste in consumer households and evaluation of optimum shelf life is a tool food industry can use to contribute to di-minished food waste. This explorative pilot study aimed to investigate how quality of sour milk and yogurt changed beyond best before date. READ MORE

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Emelie Eriksson; [2020]
  Keywords : bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Abstract : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. READ MORE

 3. 3. Flow cytometry analysis of cell viability of Lactobacillus reuteri during growth under different conditions

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Author : Anirudh Sen; [2020]
  Keywords : Lactobacillus reuteri; Flow cytometry; cFDA; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Lactobacillus reuteri is a probiotic bacterium which when consumed or administered in certain recommended dosages can provide a number of health benefits to the consumer. To have an effect on the consumer, these bacteria must survive until they reach the gut. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Beatrice Utterström; [2020]
  Keywords : urinsediment; SediVue; hund; katt; erytrocyt;

  Abstract : Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt, kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. READ MORE

 5. 5. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE