Essays about: "bad and good manner"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words bad and good manner.

 1. 1. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE

 2. 2. Upgrading of the “million programme” – A case study

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Andreas Furubom; [2016]
  Keywords : Real Estate; Construction; “million programme”; Fastigheter; byggande; miljonprogram;

  Abstract : Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under entioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad aven miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivtbemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. READ MORE

 3. 3. Philippines, the world’s largest labor exporter – a story about the left-behind children. : A qualitative study of how teachers perceive that left-behind children are affected.

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Author : Amanda Isaksson Castro; [2015]
  Keywords : “left-behind”; child*; attachment*; “attachment theory”; Philippines; school*;

  Abstract : The aim of this thesis is to examine how the Filipino children are affected when either one or both of their parents are living and working abroad based from a teacher’s point of view. Focus is directed towards influences on the daily life of children. READ MORE

 4. 4. Making women’s casual wear cycling friendly : New method for merging styles in fashion

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Maria Modzelewska; [2015]
  Keywords : design; fashion; slow fashion; design sustainability; cycling; city cycling; cycling friendly wear; cycling friendly casual; casual clothing for cycling; activewear; sport style; fashion style; city bicycle commuters;

  Abstract : Urban bicycling is a big growing trend between men and women across the world. People seem to have become more aware of the numerous benefits of riding a bike, as well as more health oriented and environmentally friendly. Sweden is one of the countries with so called strong bicycle culture. READ MORE

 5. 5. The Haptic Drive : Haptic feedback for car interfaces

  University essay from Umeå universitet/Institutionen Designhögskolan

  Author : Miha Feuš; [2013]
  Keywords : haptics; automotive; infotainment; interactions;

  Abstract : With the use of touch-screen enabled interfaces, came a new era for in-car interactions. Sadly, no technology comes without drawbacks, in this case the demand of visual attention, which is desperately needed to operate the vehicle in a safe manner. READ MORE