Essays about: "bait trap"

Found 2 essays containing the words bait trap.

 1. 1. Drosophila suzukii : utveckling av bekämpningsmetoder för fruktad fluga

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikaela Bergemalm; [2016]
  Keywords : Drosophila suzukii; spotted wing drosophila; SWD; ovipositor; yeast; bait trap; chemical lure; natural enemies; economic impact;

  Abstract : Den globala uppvärmningen och den ökade handeln mellan länder är den största anledningen till att främmande arter introduceras nya ekosystem. Den invasiva arten, Drosophila suzukii, orsakar i nuläget stora ekonomiska förluster för bär- och fruktodlare världen över. READ MORE

 2. 2. Anlockning och gnag av snytbaggar (Hylobius sp.) : effekt av plantstorlek och behandling med metyljasmonat

  University essay from SLU/Dept. of Entomology

  Author : Nils Mitsell; [2005]
  Keywords : metyljasmonat; snytbagge; hylobius; plantskydd;

  Abstract : Two field experiments were conducted in central Sweden in order to: 1) Determine a relationship between the number of approaching pine weevils (Hylobius sp.) and the number of attacks by pine weevils, in relation to the size of seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris). READ MORE