Essays about: "bakteriell växt"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words bakteriell växt.

 1. 1. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2019]
  Keywords : spontankastad urin; bakteriologisk undersökning; hund; förvaring; doppglas; Uricult® Trio;

  Abstract : Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. READ MORE

 2. 2. Hantering och förvaring av urinprov från hund efter provtagning : effekt på den bakteriella växten

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Hällström; [2018]
  Keywords : urinvägsinfektion; bakteriell växt; hund; hantering; förvaring;

  Abstract : Infection in the urinary tract is common in dogs. Diagnosis and treatment are based on clinical signs, and on results from urine analysis, which includes bacterial culture and identification of bacteriuria. READ MORE

 3. 3. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Brantemar; [2018]
  Keywords : häst; okulär flora; bakterier; svampar; mykos; antibiotika; antimikrobiell känslighetstest; equine; horse;

  Abstract : Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. READ MORE

 4. 4. Prevalence of subclinical mastitis and intramammary infections in camels with clinically healthy udders in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Daniel Goncalves; [2017]
  Keywords : mastitis; subclinical mastitis; scm; intrammammary infection; imi; camel; camels; Kenya; dromedary; milk; udder; teat; length;

  Abstract : For pastoralists in Kenya camel milk is an important source of nutrition and income. Previous studies have revealed that subclinical mastitis (SCM) is both common in camels and unknown amongst the pastoralists themselves. READ MORE

 5. 5. Överlevnad av Streptococcus equi subspecies equi i hästens närmiljö efter rengöring och desinfektion

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Johansson; [2016]
  Keywords : Streptococcus equi subspecies equi; kvarka; miljö; rengöring; desinfektion;

  Abstract : Streptococcus equi subspecies equi är en betahemolyserande streptokock som är den bakterien som orsakar hästsjukdomen kvarka. Symtom som förknippas med sjukdomen är feber, purulent näsflöde samt svullnad och abscessbildning i lymfknutorna i huvudregionen. Inget vaccin mot kvarka finns ännu i Sverige. READ MORE