Essays about: "bakterietillväxt"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word bakterietillväxt.

 1. 1. Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur : – skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Frida Österberg; [2018]
  Keywords : luftvägsinfektioner; mastit; nötboskap; utevistelse; inhysningssystem; smittskydd;

  Abstract : Mastit och luftvägsinfektioner är idag två av de vanligaste sjukdomarna hos nötboskap i modern djurproduktion. De orsakar ett lidande för djuren och en sämre avkastning för lantbrukaren. Hur djuren hålls och vilket strömaterial som används påverkar förekomsten av sjukdomarna. READ MORE

 2. 2. Wastewater treatment with nanofiltration in pilot-scale

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Jane Quach; Safa al Basheer; [2018]
  Keywords : wastewater; nanofiltration; ultrafiltration; chemical precipitation; pilot-scale; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : During the spring semester 2018, an investigation about supplementary cleaning of the waste water at Dow Chemical site in Landskrona was done. Different water-based binders from acrylic monomers are produced by Dow and large amounts of water is used for such processes. READ MORE

 3. 3. Minskad antibiotikaanvändning och möjliga alternativ inom grisproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Högberg Jeborn; [2018]
  Keywords : Gris; svin; antibiotika; resistens; probiotika; vaccin; djurhållning; alternativ; fytobiotika; fodertillsatser; bakteriofag;

  Abstract : Problematiken med antibiotikaanvändningen uppmärksammades först efter flera år av överanvändning, speciellt inom djurproduktionen i tillväxtfrämjande syfte. Sedan dess har användningen minskat per djur men ökat i och med en ökad djurproduktion. Det finns flera vanliga sjukdomar hos gris som i dagsläget kräver antibiotikabehandling. READ MORE

 4. 4. Production of plant defense compounds in cell cultures and their effects on bacterial growth

  University essay from KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Author : June Winblad; [2016]
  Keywords : plant cell culture; chitosan; phenolic compounds; antibacterial substances; bacillus subtilis;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Monitoring of denitrifying activities in moving bed biofilm reactors with an ex-situ manometric batch test

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Sofia Bårdskär; [2016]
  Keywords : water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Emissions of reactive nitrogen to the environment is of major concern, e.g. since it is known to contribute to eutrophication and dead sea floors in water bodies. The capability to remove nitrogen from wastewater has therefore become a critical means of preserving and protecting the environment. READ MORE