Essays about: "bakteriologisk undersökning"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words bakteriologisk undersökning.

 1. 1. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Thor; [2022]
  Keywords : mjölkgetter; celltal; Sverige; getmjölk; CAE; böldsjuka; mjölkningsrutiner; tankmjölk; ELISA; enkätundersökning;

  Abstract : Hos mjölkkor är celltalsanalyser av mjölken ett frekvent använt mått som indikator på mjölkens kvalité och kons hälsostatus. Ett ökat celltal i mjölken beror hos kor främst på juverinflammation och detta används som en indikator för juverhälsa både på individ- och besättningsnivå. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE

 3. 3. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Hedlund; [2020]
  Keywords : hund; öron; bakterier; jästsvamp; extern; otit; friska;

  Abstract : Kliniska sjukdomstecken från öronen i form av bland annat öronklåda, rodnad eller svullnad är vanliga orsaker till att hundägare söker veterinärvård. Inflammation i yttre hörselgången, s.k. extern otit, står för 10-20 % av alla veterinärbesök av hund. READ MORE

 4. 4. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2019]
  Keywords : spontankastad urin; bakteriologisk undersökning; hund; förvaring; doppglas; Uricult® Trio;

  Abstract : Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. READ MORE

 5. 5. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Brantemar; [2018]
  Keywords : häst; okulär flora; bakterier; svampar; mykos; antibiotika; antimikrobiell känslighetstest; equine; horse;

  Abstract : Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. READ MORE