Essays about: "baljväxter"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word baljväxter.

 1. 1. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Jakob Larsson; [2021]
  Keywords : Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Abstract : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. READ MORE

 2. 2. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Lisa Stensson; [2021]
  Keywords : idisslare; växthusgas; foder; hållbarhet;

  Abstract : Metan är en potent växthusgas som delvis produceras under fermentering i våmmen på idisslare. Utsläppen av metan från enterisk fermentering står idag för en betydande andel av utsläppen från hela jordbrukssektorn. READ MORE

 3. 3. Functional properties of legumes important for food applications : a study of pea, fava bean, and soy protein

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Nathalie Möller; [2021]
  Keywords : fava bean protein; functional properties; meat analogues; pea protein; rich-in-protein materials; soy protein;

  Abstract : The market demand for foods with plant-based protein sources such as meat analogues has increased due to for example consumer awareness of environmental, ethical, and health issues. Meat analogues based on soy have dominated the market due to soybean’s protein quality and eminent functional properties. READ MORE

 4. 4. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Keywords : svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Abstract : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. READ MORE

 5. 5. Development of a Near Infrared Spectroscopy Model for Prediction of Fibre Compounds in Alfalfa

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Christina Andersen; [2020]
  Keywords : alfalfa; lucerne; medicago sativa; green protein powder; NIR; near infrared spectroscopy; model development; matlab; PLS; partial least squares; PCA; principal component analysis; SNV; standard normal variate; fibre prediction; TDF; total dietary fibre; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: This project investigates if it is possible to develop a calibration model from near infrared (NIR) spectroscopic measurements, for determination of the amount and type of fibre fractions within protein powder produced from the legume alfalfa, without performing wet experiments. Alfalfa is also known as Medicago sativa and lucerne, but is in this project further referred to as alfalfa. READ MORE