Essays about: "ball games"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words ball games.

 1. 1. Bollsinne, staketmålning och allt däremellan : en studie om idrottsföreningars perspektiv på och erfarenheter av integration av unga nyanlända

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2020]
  Keywords : sivilsamhälle; nätverk; socialt kapital; tillit; integration;

  Abstract : Denna studie tar sin utgångspunkt i en av Tillväxtverket utsedd socioekonomiskt utsatt kommun, Vingåkers kommun. Föreningslivet runt om i landet fyller många funktioner, bland annat en plats för tillvaro, mening och social interaktion. READ MORE

 2. 2. Hearing touch in ball games

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Olov Björk; [2019]
  Keywords : blindness; visual impairment; sports; ball games; interaction design; user experience design; Technology and Engineering;

  Abstract : For children with blindness, ball games can be very challenging, as most ball games depend on quick perception of a multitude of things which are by people with good vision in general perceived through vision. The currently available aids for making ball games more accessible for people with blindness, most in the form of audible balls, leave room for improvement. READ MORE

 3. 3. Mediating Interactions in Games Using Procedurally Implemented Modal Synthesis : Do players prefer and choose objects with interactive synthetic sounds over objects with traditional sample based sounds?

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Author : Carl Strandberg; [2018]
  Keywords : Games; Sound; Audio; Procedural; Synthesis;

  Abstract : Procedurally implemented synthetic audio could offer greater interactive potential for audio in games than the currently popular sample based approach does. At the same time, synthetic audio can reduce storage requirements that using sample based audio results in. READ MORE

 4. 4. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tobias Pravitz; Helena Persson Lanner; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; aktivitet; skolgård; barn;

  Abstract : I skolan är rasten ett sätt att bryta den styrda, obligatoriska verksamhet som försiggår inne i klassrummen. Barnen, som i vår studie är mellan nio och tolv år, får då möjlighet att fritt bestämma vad de ska göra under en begränsad tid, inom ett begränsat område. READ MORE

 5. 5. Performing the Jersey : Subjectivity, Identity, and Change within the Scottish Football Culture

  University essay from Linköpings universitet/Tema GenusLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Sarah Mc Glinn; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Before the days of cable television it was almost impossible to watch Scottish Football in Sweden. As such, my father would listen to all important Celtic games on the radio. READ MORE