Essays about: "barn- och ungdomspsykiatri"

Found 2 essays containing the words barn- och ungdomspsykiatri.

 1. 1. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 2. 2. Childhood Test Anxiety - Booster, detainer, disability, disorder

  University essay from Umeå universitet/Barn- och ungdomspsykiatri

  Author : Mikaela Nyroos; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE