Essays about: "barn"

Showing result 1 - 5 of 892 essays containing the word barn.

 1. 1. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 2. 2. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Gabriella Falk; [2023]
  Keywords : Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Abstract : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. READ MORE

 3. 3. Dinner Chair for Children : A highchair to bring along and grow with - From idea to product concept

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Jana Kettunen; Ella Viberg; [2023]
  Keywords : Child; chair; product development; design methods; ergonomic;

  Abstract : The demand for well-adjusted and useable children´s products increase in conjunction with the interest of children’s environment and understanding for how their needs differ from adults. Even if the market has increased the last years an absence still can be perceived of a children’s highchair which is fit for children from six months of age till five years, and at the same time both transportable and aesthetic. READ MORE

 4. 4. Complementary porridge based on pearl millet and cow pea : the effect of traditional processing techniques and cooking methods on pasting properties and in vitro starch digestibility

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Signe Christerson; [2023]
  Keywords : Cow pea; pearl millet; traditional processing techniques; germination; fermentation; soaking; pasting properties; starch digestibility; energy density;

  Abstract : In Mozambique, malnutrition in children under 5 years is a serious concern. The condition is thought to be owing to nutritionally inferior diets and improper feeding practices on a mainly cereal-based diet, where porridges from millet- and legume-flours constitute the major staple food. READ MORE

 5. 5. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE