Essays about: "barn"

Showing result 1 - 5 of 674 essays containing the word barn.

 1. 1. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Bruhn; [2019]
  Keywords : undernourishment; stunting; livestock ownership; animal source foods; diarrhea;

  Abstract : In Sub- Saharan Africa 222 million people suffer from undernourishment, making it the region with the highest prevalence of undernourishment in the world. The prevalence of household livestock ownership is high in the region, making livestock’s influence on undernourishment and food security an interesting aspect to further examine. READ MORE

 2. 2. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Fahlgren; [2019]
  Keywords : Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Abstract : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. READ MORE

 3. 3. Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Fanny Holmberg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. READ MORE

 4. 4. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Keywords : generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Abstract : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. READ MORE

 5. 5. Microarray Quality Control using Artificial Neural Networks

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Author : Emil Andersson; [2019]
  Keywords : Artificial Neural Network; ANN; Microarray; Quality Control; Automated Quality Control; Physics and Astronomy;

  Abstract : When using antibody microarrays to diagnose diseases, the process of quality control of the microarray data is an important step. Currently, a part of this process is performed manually by visual inspection. READ MORE