Essays about: "barnperspektiv"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word barnperspektiv.

 1. 1. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedda Ericsson; [2021]
  Keywords : barns delaktighet; förskola; yngre barn; metoder; utemiljö; barnperspektiv;

  Abstract : The study assumes children's right to be a part of participation and having a larger role in the development and planning for society. Preschools are important places for children, and the question regarding how children can become more active in the planning processes of shaping the outdoor environment is the main focus area of this study. READ MORE

 2. 2. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 3. 3. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanna Palmqvist; [2020]
  Keywords : högstadieelever; skolgård; gestaltning; landskapsarkitektur; barnperspektiv; ungdomars beteende;

  Abstract : Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. READ MORE

 4. 4. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Disa Beckman; [2020]
  Keywords : barn; lekmiljöer; lekplatser; barnvänlig stad; barnperspektiv;

  Abstract : I dagens urbana miljöer designar vi välplanerade och detaljprogrammerade lekytor för barn. Dessa lekytor kallas lekplatser och de skapas efter vuxnas krav på säkerhet och deras önskemål om design. Forskning visar på en minskning i utomhuslek hos barn. READ MORE

 5. 5. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE