Essays about: "barns välmående"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words barns välmående.

 1. 1. Barns egna platser på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Marcuson; [2020]
  Keywords : skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

  Abstract : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. READ MORE

 2. 2. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Yttermalm; [2019]
  Keywords : lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Abstract : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. READ MORE

 3. 3. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Keywords : playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Abstract : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. READ MORE

 4. 4. Effekter av ljus på värphönsens aktivitet och koldioxidavgivning i ett försöksstall

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mie Meiner; [2015]
  Keywords : värphöns; ljusintensitet; ljuskällor; lysrör; glödljus; dagsljusbelysning; light bulbs; illumination; activity; laying hens; biological clock; daylight strip lights; carbon dioxide;

  Abstract : Få faktorer, förutom fodret, påverkar hönsen så mycket som ljus. För djurens välmående och produktion och för lantbrukarens totalekonomi spelar valet av både ljuskälla och intensitet stor roll. READ MORE

 5. 5. Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Sundquist; [2015]
  Keywords : undervisning; barn; djur; positiva effekter; kunskap; attityd; rede;

  Abstract : Vid närvaro av djur i hemmiljö får barn en ökad självkänsla och en ökad empatisk förmåga. Djur i skolmiljö kan bidra till en högre toleransförmåga och en ökad känslomässig utveckling hos eleverna. READ MORE