Essays about: "basic features and elements of an"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words basic features and elements of an.

 1. 1. Facilitating Behavioral Change among Women with Polycystic Ovary Syndrome : A Design-Oriented Case Study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hilda Robertsson; [2023]
  Keywords : gamification; health app; women’s health; behavior change; habit formation; basic psychological needs; self-determination theory; HCI; app design; spelifiering; hälsoapp; kvinnohälsa; beteendeförändring; vanebildande; psykologiska behov; självbestämmandeteorin; MDI; app design;

  Abstract : The polycystic ovary syndrome (PCOS) affects women or people with female reproductive organs negatively, by irregular periods, difficulties in getting pregnant, and excessive hair growth. The symptoms can be eased by taking on habits of regular physical exercise and a balanced diet. Taking on new habits is however a challenging task. READ MORE

 2. 2. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : My Malmberg; [2023]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; vatten och landskapsarkitektur; rekreation; upplevelsevärden; kulturella ekosystemtjänster; landskap och miljöpsykologi; klimatförändringar; skyfall;

  Abstract : I dagens samhälle är klimatförändringar ett faktum och det innebär ett varmare klimat och ökad nederbörd. Samtidigt går utvecklingen i den urbana miljön mot ökande andel hårdgjorda ytor. Tillsammans för detta med sig mer dagvatten att hantera samt sämre möjligheter för vattnet att infiltrera i marken. READ MORE

 3. 3. Understanding Rt using two-particle correlations by simulating proton-proton collisions in a Monte-Carlo model

  University essay from Lunds universitet/Partikel- och kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Johan Leygonie; [2021]
  Keywords : QGP; Quark-Gluon-Plasma; Rt; Particle Physics; Proton-proton Collisions; Pythia; Monte-Carlo Model; Bachelor s Thesis; Heavy-ion Collisions; ALICE; CERN; Relative Transverse Activity; Jets; Two-Particles Correlations; Quantum Physics; Physics and Astronomy;

  Abstract : The observable Rt is investigated in the Monte Carlo Model Pythia in order to better understand results from experimental data obtained in the ALICE detector at CERN. The purpose is to reproduce the experiment in a simulation and use the features proposed by Pythia to dig into the unexpected outcomes. READ MORE

 4. 4. Designing and using gamification elements to improve students’ user experience in a video-based mobile language learning app

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Thor Galle; [2020]
  Keywords : mobile-assisted language learning; video-based language learning; usability; UX; usability; user experience and educational features of m-learning environments MUUX-E ; gamification;

  Abstract : With the rise of the smartphone industry, the domain of mobile-assisted language learning (MALL) has increasingly grown. A large number of language learning applications have been developed aiming to support individuals’ second language acquisition on various levels, e.g. READ MORE

 5. 5. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2020]
  Keywords : ljudlandskap; landskapsarkitektur; rofyllda miljöer; akustisk design;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. READ MORE