Essays about: "bebyggelse"

Showing result 1 - 5 of 122 essays containing the word bebyggelse.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 2. 2. Transit Oriented Development assessment of Handen Pendeltåg Station

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Cristina Covelli; [2019]
  Keywords : Transit Oriented Development TOD ; sustainable mobility patterns; land mix-use; densifying; walking; cycling; connect; shift; railway station; Handen.;

  Abstract : Transit Oriented Development theoretical and practical framework represents an important tool for municipalities, private actors and citizens to enhance quality of life in urban contexts. Planning cities that encourage sustainable mobility patterns can contribute to aim at diversifying land use and making cities more accessible, safer and attractive for people. READ MORE

 3. 3. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Sandsjö; [2019]
  Keywords : gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Abstract : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. READ MORE

 4. 4. Strängnäs City Hall

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jim Andersson; [2019]
  Keywords : Strängnäs; Stadshall; Arkitektur;

  Abstract : Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som helst, man kan fortfarande se hur de historiska lagren påverkat och än idag påverkar stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens allra tydligaste urbana artefakt bidragit till en våg av byggnader i det kanske självklara materialet tegel, men även i det minst lika vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. READ MORE

 5. 5. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Petronella Holmberg; [2019]
  Keywords : Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Abstract : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. READ MORE