Essays about: "bedövningsmetoder"

Found 5 essays containing the word bedövningsmetoder.

 1. 1. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessika Berglund; [2018]
  Keywords : gris; bedövning; elektrisk; koldioxid; köttkvalitet; djurvälfärd;

  Abstract : In today’s society, it is recognized that animals should be well treated and slaughtered in a way that does not cause unnecessary suffering to the animal. In 1937, it was legalized in Sweden that stunning treatment must occur before slaughter. READ MORE

 2. 2. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jeremy Rocchio; [2018]
  Keywords : bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Abstract : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. READ MORE

 3. 3. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2016]
  Keywords : bedövningsmetoder; slaktkycklingar; djurvälfärd; stunning methods; poultry; animal welfare;

  Abstract : Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. READ MORE

 4. 4. Bedömning av bedövningskvalitet i samband med slakt av laxfiskar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Johansson; [2015]
  Keywords : bedövningskvalitet; bedövning; avlivning; slakt; laxfiskar; lax; välfärd;

  Abstract : Fiskkonsumtionen ökar världen över och i Sverige har årsproduktionen av matfisk ökat med 26 % mellan 2010 och 2013. Majoriteten av den svenskodlade matfisken består av olika sorters laxfiskar (Salmonidae). READ MORE

 5. 5. Bedövningsmetoder vid slakt av svin : en jämförelse ur djurvälfärdsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johan Wallin; [2011]
  Keywords : argon; koldioxid; elektricitet; bedövning ; slakt; välfärd;

  Abstract : Stunning of pigs at slaughter constitutes of primarily two methods; carbon dioxide and electricity. Both methods have advantages and disadvantages from an animal welfare point of view. The purpose of this study is to compare different methods of stunning pigs from a welfare point of view. READ MORE