Essays about: "beef crossing"

Found 2 essays containing the words beef crossing.

 1. 1. Förbättrad nötköttsproduktion genom korsningar mellan mjölkkor och köttrastjurar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Jonsson; [2017]
  Keywords : korsningsavel; mjölkras; tung köttras; lätt köttras; slaktkroppsegenskaper; klassificering;

  Abstract : I Sverige står mjölkraserna för 65% av nötköttsproduktionen, där de vanligaste mjölkraserna är svensk röd och vit boskap (SRB) och holstein. På grund av att antalet mjölkkor har minskat i Sverige under en längre tid råder idag brist på kalvar till den svenska nötköttsproduktionen, vilket har lett till stigande priser för både kött- och mjölkraskalvar. READ MORE

 2. 2. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lowa Göransdotter; [2015]
  Keywords : köttraskorsning; köttrassemin; mjölkkor; nötkött; nötköttsproduktion; beef crossing; dairy cows; beef breeds; beef; beef production;

  Abstract : Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. READ MORE