Essays about: "befarospasm"

Found 1 essay containing the word befarospasm.

  1. 1. En jämförelse av djurägaruppfattning och veterinärbedömning beträffande epifora hos brakycefala utställningskatter

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Anna Moe; [2019]
    Keywords : katt; brakycefali; epifora; ögon; perser; exotic; djurägaruppfattning; veterinärbedömning; entropion; befarospasm;

    Abstract : Brakycefal huvudform medför en ökad risk för andningssvårigheter, ögonlidande, mag- och tarmproblematik, dålig munhälsa och neurologisk påverkan. Hos brakycefala kattraser såsom perser och exotic är epifora vanligt förekommande. READ MORE