Essays about: "befintlig parkmiljö"

Found 4 essays containing the words befintlig parkmiljö.

 1. 1. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Axelsson; Klara Enekvist; [2021]
  Keywords : Gestaltningsstrategier för klimatanpassning; Societetsparken; Landskapsarkitektur; RGB-kategorisering; Naturbaserade lösningar;

  Abstract : Vi ställs inför allt fler utmaningar orsakade av klimatförändringarna och den pågående globala uppvärmningen. Prognoser visar på havsnivåhöjning, ökad nederbörd, ökad erosion, längre torrperioder och översvämningar. Samtidigt som konsekvenserna förändrar den fysiska miljön påverkar de även människors hälsa. READ MORE

 2. 2. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Serin; [2020]
  Keywords : barn; genius loci; gestaltning; karaktär; identitet; lekmiljö; nyhamnen; platsidentitet;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek. READ MORE

 3. 3. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Holmberg; [2019]
  Keywords : platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

  Abstract : Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. READ MORE

 4. 4. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emilia Forsell; [2015]
  Keywords : almsjukan; befintlig parkmiljö; skogsalm; Stadsträdgården; urvalsmetod för växter;

  Abstract : Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. READ MORE