Essays about: "befolkningsutveckling"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word befolkningsutveckling.

 1. 1. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Segersvärd; [2022]
  Keywords : familjestruktur; Japan; könsroller; befolkningsutveckling; avfolkning; landsbygd;

  Abstract : Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. READ MORE

 2. 2. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Karin Holmstrand; [2021]
  Keywords : co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Abstract : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. READ MORE

 3. 3. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johan Öhrmalm; [2019]
  Keywords : massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Abstract : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Geographic Disparities in Future Global Food Security : Exploring the Impacts of Population Development and Climate Change

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Hanna Helander; [2017]
  Keywords : spatial correlations; planetary boundaries; demography; hunger; agriculture; crop productivity; rumsliga korrelationer; planetära gränser; demografi; hunger; klimatförändringar; befolkningsutveckling; jordbruk;

  Abstract : Meeting the food demands of a growing population is one of the currently most critical issues for the world community. Additionally, negative impacts of climate change on agriculture are expected in some densely populated regions of developing economies. READ MORE

 5. 5. Faktorer och hinder för tillväxt i landsbygdens dagligvaruhandel : om kontanthanteringens påverkan på företagstillväxten

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Karin Haglund; Johanna Pettersson; [2015]
  Keywords : Yillväxthinder; kontanthantering; dagligvaruhandlare; landsbygd; drivkrafter för tillväxt; företagande;

  Abstract : Dagligvaruhandeln på landsbygden har en betydelsefull roll för landbygdens utveckling genom att bland annat bidra med grundläggande service och skapa arbetstillfällen. Landsbygdens särskildheter som dess gleshet, minskade tillgång till servicetjänster och negativa befolkningsutveckling leder till att dagligvaruhandel på landsbygden verkar under speciella förutsättningar. READ MORE