Essays about: "beneficial owner"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words beneficial owner.

 1. 1. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE

 2. 2. Efficient Estimation of Decaying Sinusoids with Application in NMR Spectroscopy

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Martin Jälmby; [2018]
  Keywords : decaying sinusoids; semi-parametric methods; wideband dictionary; NMR spectroscopy; Mathematics and Statistics;

  Abstract : In this thesis, the Wideband Sparse Exponential Mode Analysis (WSEMA) estimator is introduced. It combines two recently developed techniques, the wideband dictionary and the Sparse Exponential Mode Analysis (SEMA) to make for an efficient estimator. READ MORE

 3. 3. Disruption of the current utility business by utilizing EV charging infrastructure to unlock grid flexibility : Possibilities for Blockchain technology

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Olga Jensen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Den europeiska energisektorn genomgår numera en viktig övergång från en centraliserad elkraftförsörjning till distribuerad elproduktion från förnybara källor. Dessutom leder utfasningen av fossila bränslen till en ökning av antalet elfordon (här EV). READ MORE

 4. 4. Implications of paper textbook multimodality for eight-year old students’ language learning: A case-study content analysis

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Sarah Hage-Obeid; [2017-03-07]
  Keywords : Images; multimodality; social semiotics; learning; textbooks;

  Abstract : Purpose. The purpose of this study is to examine how SABIS® as a publishing house and anowner of its own school curriculum system materially represents its educational beliefs basedon the curricular demands of the Common Core State Standards within the school textbooksit produces for one of its private schools in the United States.Theory. READ MORE

 5. 5. Beneficial Ownership - a concept in identity crisis

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Fredrik Hagmann; [2017]
  Keywords : tax law; skatterätt; international tax law; internationell skatterätt; tax treaty law; skatteavtalsrätt; beneficial owner; beneficial ownership; OECD; dividend; utdelning; interest; ränta; royalty; model treaty; modellavtalet; Law and Political Science;

  Abstract : The aim of this thesis is to analyze and determine the meaning of the term “Beneficial Owner”, in the model treaty of the OECD and therefore its meaning in bilateral negotiated treaties based on the model treaty. The term’s legacy and application is presented. READ MORE