Essays about: "benefit of the doubt"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words benefit of the doubt.

 1. 1. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Emil Johansson; [2019]
  Keywords : EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Abstract : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. READ MORE

 2. 2. The effect of urbanization on the characteristics of bird populations : current situation and future aspects

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Östermark; [2017]
  Keywords : urbanisering; biodiversitet; fåglar; egenskaper;

  Abstract : Tack vare människans allt mer progressiva utbredning utsätts många djurarter för nya miljöer som är helt skilda deras naturliga förhållanden. Fåglar är en av de grupper som har påverkats i allra högsta grad. En gradvis avtagande biodiversitet av fågelarter blir ett av resultaten av urbaniseringen. READ MORE

 3. 3. With a little help from my friends

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Alexander Beveridge; [2016-12-22]
  Keywords : Furniture design; Steneby;

  Abstract : This project is an exploration of how the collaborative process is of benefit to designers as a way of breaking habits and generating new ideas. By studying collaborative techniques in different creative fields (particularly music), as well as my own first hand experiences of organizing on-to-one improvisational workshops with five different students, I have developed a set of guidelines to help create the optimal collaborative environment. READ MORE

 4. 4. Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nina Hansson; [2015]
  Keywords : Benefit of the doubt; Unaccompanied minors; Migration law; Age assessment; Åldersbedömning; medical examination; Best interest of the child; Law and Political Science;

  Abstract : Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. READ MORE

 5. 5. Rituell slakt - med och utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Brandt; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; slakt; rituell; religiös; bedövning; shechtica; dhabiha; kosher; halal; animal welfare; slaughter; ritual; religious; stunning;

  Abstract : Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. READ MORE