Essays about: "benthic algae"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words benthic algae.

 1. 1. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Ylva Friheden; [2019]
  Keywords : Kiselalger; Bacillariophyceae; tillväxtsexperiment; ljusintensitet;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka ljuspreferenserna hos kiselalgerna Brachysira neoexilis (BNEO) och Eunotia incisa (EINC), alltså vid vilka ljusintervall de har störst tillväxt. I samband med vattenkvalitetsundersökningar så skulle kunskapen om hur ljus påverkar kiselalgernas tillväxt minska den osäkerhet som finns kring hur andra påverkansfaktorer, förutom näring och organiska ämnen faktiskt kan påverka vattenkvalitetsindex. READ MORE

 2. 2. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Linnéa Fridén; [2019]
  Keywords : sea urchins; coral health; coral bleaching; algae cover; correlation; influence;

  Abstract : Coral reefs are vital to marine ecology. The population dynamic on coral reefs are complex and sensitive to natural and anthropogenic changes. Various factors can affect the population dynamic and inflict change. Coral bleaching is threatening coral reefs worldwide and is a hot topic in today’s climate challenges. READ MORE

 3. 3. Effects of diet quality and quantity on resource use, growth and fatty-acid composition of a benthic generalist consumer.

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Adrian Grieve; [2017]
  Keywords : Food quality; allochthonous; autochthonous; consumer diet; somatic growth; fatty acids; stable isotopes.;

  Abstract : Variation in quality and quantity of food resources can affect consumer productivity responses throughout the food chain, particularly the efficiency at which basal resources are converted to consumer biomass. I performed a manipulative feeding experiment to investigate the somatic growth and fatty acid incorporation in the benthic generalist isopod Asellus aquaticus, in response to differing ratios of autochthonous (high quality algae) to allochthonous (low quality leaf litter) foods. READ MORE

 4. 4. Malformation in different species of benthic diatoms in three herbicide polluted streams in southern Sweden

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Helena Spångfors; [2017]
  Keywords : diatoms; primary producers; unicellular algae; diatom index; malformation; deformation; herbicides; pesticides; kiselalger; primärproducenter; encelliga alger; kiselalgsindex; missbildning; missbildade; växtskyddsmedel; bekämpningsmedel; primärproducenter; encelliga alger; Höje å; M42; Skivarpsån;

  Abstract : Målet med den här studien var att undersöka kiselalger och dess eventuella missbildningar i tre vattendrag i södra Sverige - Höje å, Skivarpsån och M42. Kiselalger används som bioindikator för vattenkvalitet i hela Europa, men de befintliga kiselalgsindexen visar inte eventuell förekomst av miljöfarliga ämnen. READ MORE

 5. 5. The Effect of Exposure to Microplastic Particles on Baltic Sea Blue Mussel (Mytilus edulis) Filtration Rate

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Mathias Jönsson; [2016]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : This study sought to investigate the effect of microplastics on Mytilus edulis’s ability to filtrate water. The mussels were sampled at Hanö bay located in the Baltic Sea, and were transported to a controlled environment. READ MORE