Essays about: "berikning"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the word berikning.

 1. 1. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE

 2. 2. HIGH DILUTION SEQUENCE SPECIFIC MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS TARGETING PHOSPHORYLATION ON ZAP70

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Thomas Sjöberg; [2019]
  Keywords : MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS; ZAP70; Phosphoproteomic;

  Abstract : B-cell kronisk lymfatisk leukemis (B-KLL) sjukdomsförlopp är i stor utsträckning heterogen, många patienter kan leva i flera år utan någon behandling medan andra snabbt insjuknar. Prognostiska faktorer som identifierar de som behöver behandling kort efter diagnos har ett stort kliniskt värde. READ MORE

 3. 3. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Tarandi; [2019]
  Keywords : gepard; rehabilitering; återintroducering; Afrika;

  Abstract : Gepardpopulationen har minskat kraftigt de senaste åren och idag finns det bara 7100 geparder kvar i det vilda. De har väldigt svårt att återhämta sig, bland annat på grund av att de har liten genetisk variation och gepardungar har en hög dödlighet. READ MORE

 4. 4. Aggression mellan hanmöss inhysta i två olika bursystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Elgåsen Tuolja; [2019]
  Keywords : Möss; Aggression; Miljöberikning;

  Abstract : Musen (Mus musculus) är, enligt EU:s definition av försöksdjur, det vanligaste försöksdjuret i Sverige. Det är en social liten gnagare som i naturen lever i grupper av olika konstellationer. De påverkas negativt både psykiskt och fysiskt av ensamhållning varför det är lagkrav inom EU att hålla möss i grupp så långt som möjligt. READ MORE

 5. 5. En katts belåtenhet : djurhållning och krav på katthem och kattpensionat

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Henrik Olsson; [2018]
  Keywords : Katt; Katthem; Kattpensionat; Djurhållning; Stress; Adoption; Berikning;

  Abstract : The cat (Felis silvestris catus) introduced itself to our society roughly 11 500 – 12 500 years ago in the shape of the African wildcat ( Felis silvestris lybica ). It quickly found a place among us, functioning as pest control, and later on as a pet. Today cats stand as the most common pet in Sweden, residing in over 750 000 Swedish households. READ MORE