Essays about: "besättning"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the word besättning.

 1. 1. Ensamuppfödningens effekt på mjölkkalvars välfärd och sociala beteende

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Gavroche Boisduloup; [2018]
  Keywords : mjölkkalv; socialt beteende; isolering; välfärd;

  Abstract : Nötboskap är flockdjur med stort behov att social kontakt med sina artfränder. En kalv är under sin första tid främst beroende av sin mor för denna kontakt och för föda. Denna tidiga period anses hos däggdjur vara kritisk för formandet av individens sociala och kognitiva förmågor. READ MORE

 2. 2. Robust airline crew pairing optimization for short-haul flights

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Alexandru Radu; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Crew costs are the second highest costs for airlines therefore they represent a key factor for an airline survival and crew scheduling is one of the hardest combinatorial problem. The scheduling process is broken down into crew pairing and crew rostering and, in this thesis, a robust solution is described in detail for the former one. READ MORE

 3. 3. Subjektiva metoder för detektion och gradering av hälta hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jenny Carlander; [2018]
  Keywords : hälta; bedömning; prevalens; mjölkkor;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor är ett omfattande djurvälfärdsproblem. Smärta från kons rörelseapparat orsakar problem genom att begränsa rörligheten vilket leder till kortare ättid och mindre tydligt brunstbeteende. Hälta är det tredje största orsaken till produktionsförluster efter fertilitetsproblem och mastit. READ MORE

 4. 4. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Gunnarsson; [2017]
  Keywords : NTM; MIN; avkommebedömning; juverhälsa; mastit; avelsvärde; avkastning; kviga;

  Abstract : Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. READ MORE

 5. 5. Effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet : en studie i fem svenska smågrisbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Amanda Andersson; [2017]
  Keywords : AI; semin; semingalt; transporttemperatur; semintransport; dräktighetsresultat;

  Abstract : Den här studien undersökte effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet i fem svenska smågrisbesättningar. Temperaturmätningar under transport av semindoser från seminstationerna till besättningarna genomfördes. READ MORE