Essays about: "besättning"

Showing result 21 - 25 of 98 essays containing the word besättning.

 1. 21. Risker vid kalvutfodring med mjölk från Staphylococcus aureus-infekterade kor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madeleine Lodin Järvinen; [2015]
  Keywords : kalv; diarré; Staphylococcus aureus; utfodring; överskottsmjölk; mastit; juverinflammation; enterotoxiner; calf; diarrhea; feeding; waste milk; mastitis; enterotoxins;

  Abstract : Staphylococcus aureus är både den vanligaste mastitorsakande bakterien hos svenska mjölkkor och den bakterie som orsakar flest matförgiftningsutbrott hos människa världen över. Utveckling av tekniker som möjliggör subtypning och genkaraktärisering av S. aureus-isolat har möjliggjort stora framsteg inom S. READ MORE

 2. 22. Salmonella i mjölkbesättningar : analys av fokusgruppsintervjuer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Dahllöv; [2015]
  Keywords : salmonella; S. Dublin; fokusgrupper; mjölkbesättningar; focus groups; diary herds;

  Abstract : I Sverige har vi en låg prevalens av salmonella jämfört med övriga Europa och världen, ett nationellt kontrollprogram ligger till grund för denna låga förekomst. Öland har en högre prevalens av Salmonella Dublin (S. READ MORE

 3. 23. De svenska djurskyddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden : en studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emma Ahtonen; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; klövhälsa; naturligt beteende;

  Abstract : Den här undersökningen är gjord på uppdrag av LRF Mjölk och behandlar djurskyddsbestämmelsernas inverkan på djurvälfärden med fokus på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar. En kvantitativ studie baserad på telefonintervjuer genomfördes med 94 utvalda mjölkproducenter med stor geografisk spridning över landet. READ MORE

 4. 24. Artificiell insemination i dikobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Tove Johansson; [2014]
  Keywords : artificiell insemination; dikobesättningar; nötkreatur; genetiska fördelar; könssorterad sperma; ekonomi; artificial insemination; suckler beef herds; beef cattle; economy; genetic advantage; gender-selected semen;

  Abstract : Den vanligaste produktionsformen av nötkött sker i dikobesättningar, där kor och kvigor förväntas föda en kalv per år. I sådana besättningar är fertilitet hos djuren en viktig faktor, då förmågan att föda fram en kalv varje år påverkar inkomsten. READ MORE

 5. 25. Könssorterad sperma för ökad lönsamhet i mjölkproduktion : är könssorterad sperma ett alternativ?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Caroline Leo; Hampus Nilsson; [2014]
  Keywords : könssorterad sperma; X-Vik; Y-Vik; korsningsavel; ekonomi för nötköttsproduktion; integrerad mjölkproduktion;

  Abstract : Könssorterad sperma är selekterad sperma. Vid användning av X-Vik fås kvigkalvar med en 90 % säkerhet och vid användning av Y-Vik kan man med 85 % säkerhet säga att en kalv kommer bli en tjur. READ MORE