Essays about: "besättningsveterinär"

Found 2 essays containing the word besättningsveterinär.

 1. 1. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Winding; [2018]
  Keywords : antibiotics; attitude; perception; dairy farmer; AMR antimicrobial resistance; perception; preventive action; animal health;

  Abstract : För att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur behövs antibiotika men en överanvändning och oförsiktig användning kan leda till utveckling av antibiotikaresistens vilket gör att alternativen för behandling blir färre. Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkbönders attityder till antibiotikaanvändning med grund i antagandet att en positiv attityd till antibiotika även påverkar viljan att använda antibiotika som kan leda till överanvändning. READ MORE

 2. 2. Djurskyddsdeklaration för grisproduktion : analys utifrån ett djurskyddsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hellström; [2017]
  Keywords : besättningsveterinär; djurskyddsdeklaration; grisproduktion;

  Abstract : In 2009 it was revealed that there were some serious shortcomings to the husbandry within pig productions in Sweden. To strengthen the protection of pigs in Sweden the Swedish Board of Agriculture (SBA) decided to implement an ‘Animal Welfare Declaration’ (AWD) regarding pig production. READ MORE