Essays about: "besöksplats"

Found 1 essay containing the word besöksplats.

  1. 1. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Josephine Yngvesson; [2016]
    Keywords : besöksplats; informationsplats; naturreservat; naturupplevelse; gestaltning; Fermansbo;

    Abstract : Under sommaren 2014 brann det i Västmanland. Den stora skogsbranden som är den största i Sverige under modern tid sargade ett 14 000 hektar stort skogsområde och förde med sig både mänskligt lidande och stora materiella skador. READ MORE