Essays about: "best out of waste"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words best out of waste.

 1. 1. Reducing food waste in the Swedish household using IoT

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Måns Jonsson; Johannes Sandberg; [2020]
  Keywords : Food Waste; Internet of Things; Innovation; Matsvinn; Internet of Things; Innovation;

  Abstract : Anledningen till denna avhandling är att undersöka hur ett innovativt Internet of Things-baserat system kan vara fördelaktigt för att minska matavfall. Det anses viktigt att hitta nya sätt och lösningar på det växande problemet med matavfall. Syftet med denna studie är att hitta nya möjliga lösningar för att minska matavfall i Sverige. READ MORE

 2. 2. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Keywords : VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Abstract : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. READ MORE

 3. 3. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Emma Kihlberg; [2020]
  Keywords : Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Abstract : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. READ MORE

 4. 4. Cleaning up the Cycle : A Circular Partnership Case Study

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : John Brugge; Jonas Schaller; [2020]
  Keywords : Circular Economy; Industrial Symbiosis; Corporate Social Innovation; Innovative Partner Selection;

  Abstract : Aim: The aim of this thesis is to describe possible steps of how circular partnerships can be formed, and how they can connect the different steps of a material loop, such as design and recycling. The focus of the empirical study within this thesis is the reconnection of recycling, design and production within the household goods industry. READ MORE

 5. 5. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Sanar Behnan Elias; [2020]
  Keywords : BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Abstract : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. READ MORE