Essays about: "beteendestudie"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word beteendestudie.

 1. 1. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sanna Dahlin; Malin Karlsson; [2020]
  Keywords : liggbås; beteende; liggbeteende; liggbåsutformning; ko-komfort; liggbåsinredning; stereotypier; hälsa; underlag; strömedel;

  Abstract : På en mjölkgård i Halland finns en grupp med 55 kor som inte vill lägga sig ned lika mycket i båsen som resterande djur i övriga stallar. Lantbrukaren har försökt att hitta orsakerna utan att lyckas. Vårt syfte med studien är att hitta de orsaker som gör att korna inte vill lägga sig ned i liggbåsen. READ MORE

 2. 2. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Keywords : Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Abstract : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. READ MORE

 3. 3. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Lindgren; [2019]
  Keywords : grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Abstract : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. READ MORE

 4. 4. Hur påverkas mjölkkornas tidsbudget, mjölkavkastning och foderintag av tiden i väntfållan i AMS?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Vestberg; [2019]
  Keywords : väntfålla; mjölkkor; AMS; tidsbudget; foderintag; mjölkavkastning;

  Abstract : Automatic milking systems (AMS) are used in many countries worldwide, and it is an efficient system with several benefits for both the farmer and the dairy cows. The cows can move freely in the barn and they therefore decide to a large extent over their own time budget throughout the day. READ MORE

 5. 5. Spatial resolution threshold in layers and red jungle fowls : are there differences due to light intensity or light spectra?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Pauline Annerstedt; [2018]
  Keywords : spatial resolution threshold; layer; red jungle fowls; visual acuity;

  Abstract : The domestic fowl (Gallus gallus domesticus) originates from the forests in South-east Asia. It may be correct to assume that the visual system of the domestic fowl is still adapted to light that is filtered through the green forest canopy. READ MORE