Essays about: "bevarande"

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the word bevarande.

 1. 1. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Marie Ebbestad; [2021]
  Keywords : Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Abstract : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. READ MORE

 2. 2. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Björn Sundberg; [2021]
  Keywords : timmerränna; flottning; kulturarv; bevarande; vattenanknutna kulturmiljöer; ny användning; log flume; log driving; cultural heritage; conservation; cultural water environments; new use;

  Abstract : Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. READ MORE

 3. 3. A Comparative Study of the Quality between Formality Style Transfer of Sentences in Swedish and English, leveraging the BERT model

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Maria Lindblad; [2021]
  Keywords : Formality Style Transfer; BERT; Natural Language Generation; Swedish Language Models; GYAFC; Encoder-Decoder Models; Överföring av formalitetsstil; BERT; Generering av naturligt språk; Svenska språkmodeller; GYAFC; Kodnings-avkodningsmodeller;

  Abstract : Formality Style Transfer (FST) is the task of automatically transforming a piece of text from one level of formality to another. Previous research has investigated different methods of performing FST on text in English, but at the time of this project there were to the author’s knowledge no previous studies analysing the quality of FST on text in Swedish. READ MORE

 4. 4. Investigating How Design of a Mobile Application Affects Cognitive Load : UI Development of a Mobile Application for the Volvo Group IT

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Madeleine Englund; Sarah Lorenzo; [2021]
  Keywords : cognitive load; user experience; user interface; design; mobile application; kognitiv belastning; användarupplevelse; användargränssnitt; design; mobilapplikation;

  Abstract : Nowadays when most people are used to smartphones the Volvo Group IT would like to look into the use of mobile devices in the production and design an application which can be used in the painting process at the Umeå plant. When learning a new system, whether it is on a computer or a mobile platform, it is crucial for the users’ performance to develop the system in accordance with their needs and wishes. READ MORE

 5. 5. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Almqvist; [2021]
  Keywords : urban vildmark; vild natur; bevarande; gestaltning;

  Abstract : Den urbana vildmarken finns i och runtom våra städer. Till följd av det förtätningsideal som råder inom modern stadsutveckling så riskerar dessa områden att försvinna till förmån för fler bostäder och andra former av urban grönska. READ MORE