Essays about: "bicycling"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word bicycling.

 1. 1. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eli Rätväg; [2022]
  Keywords : MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Abstract : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. READ MORE

 2. 2. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jennifer Wendelius; [2021]
  Keywords : cykelgator; cykelplanering; cykelinfrastruktur; blandtrafik; hållbar mobilitet;

  Abstract : En ökad andel cykelresor är av största vikt för ett hållbart transportsystem och hållbara städer. I Sverige finns därför tydliga mål om att öka andelen cykelresor och stora investeringar har gjorts i cykelinfrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder under de senaste åren. READ MORE

 3. 3. #sustainabletransport : A FAIR Cross-Platform Social Media Analysis Approach to Sociotechnical Sustainable Transport Research

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Michael Stiebe; [2021]
  Keywords : Digital Humanities; Cross-Platform Analysis; Instagram; Twitter; Social Big Data; Sustainable Mobility; Sustainable Transport; Sociotechnical Transitions;

  Abstract : The paper reports findings from a FAIR principles-based research project dedicated to investigating how cross-field research between the DH and Sociotechnical Sustainable Transport Research could help to enhance the holistic understanding of sociotechnical low-carbon transport transitions.  Using the hashtag search queries #sustainabletransport and #sustainablemobility, 33,121 Tweets (2013-2021) and 8,089 Instagram images including captions (2017/2018-2021) were mined using Python scripts. READ MORE

 4. 4. Group Characteristics Impact on Bicycling when Alcohol Intoxicated

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Caroline Andersérs; [2020]
  Keywords : bicycle stability; acute alcohol intoxication; group characteristics; cognitive performance; executive function;

  Abstract : There are many studies conducted on cognitive performance and of different aspects that can affect the performance. However, the literature review reveal that there is a knowledge gap in the area of measurements for bicycle stability and in how bicycle stability is affected during acute alcohol intoxication. READ MORE

 5. 5. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elis Annersten; [2020]
  Keywords : trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Abstract : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. READ MORE