Essays about: "bidrag"

Showing result 1 - 5 of 459 essays containing the word bidrag.

 1. 1. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Oldenmark; Thea Andersson; [2023]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; hållbara dagvattenlösningar; multifunktionalitet; kvartersmark;

  Abstract : Utgångspunkten för denna uppsats har varit att få en inblick i hur hållbara dagvattenlösningar kan appliceras på kvartersmark för att skapa multifunktionella ytor. Uppsatsen bearbetar och analyserar multifunktionalitet och ekosystemtjänster för att förstå deras funktion och hur de samexisterar. READ MORE

 2. 2. Assessment of servitization capabilities in the manufacturing industry from a maturity perspective

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Isak Wallin; [2023]
  Keywords : Servitization; Capabilities; Product-service system; PSS; Assessment framework; Manufacturing industry; Service innovation; Maturity analysis; Exploratory study; Cross-case analysis; Case study; Qualitative; Eisenhardt’s method; Tjänstefiering; Förmågor; Product-tjänste system; PSS; Bedömningsverktyg; Tillverkningsindustri; Tjänsteinnovation; Mognadsanalys; Explorativ studie; korsanalys; Fallstudier; Kvalitativ; Eisenhardt’s metod;

  Abstract : Investigating servitization capabilities in the manufacturing industry, through a maturity profile analysis. The purpose is to increase understanding of the relationship between capabilities and the contingency revolving maturity through an exploratory study that seeks to increase the knowledge of shared and divergent capabilities through cross-case analysis of organization incumbent to different maturity stages of servitization. READ MORE

 3. 3. Drivers of Institutional ESG Investing

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Lars Sjöbom; [2023]
  Keywords : ESG; ESG investments; Financial Institutions; Banks; Institutional investors; Sustainability; EU Taxonomy; ESG; ESG investeringar; Finansiella institutioner; Banker; Institutionella investerare; Hållbarhet; EU taxonomi;

  Abstract : This study analyzes the factors that influence environmental, social, and governance (ESG) investments in the Nordic region from the perspectives of institutional investors. The study aims to understand key drivers of ESG investments for institutional investors. READ MORE

 4. 4. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Rosanna Westerlund; [2023]
  Keywords : QET; Quality evaluation tool; hälsofrämjande design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; miljökvaliteter; stimulerande design; bekväm design; 4 zoner av kontakt med utemiljön; utmaningsgradient; särskilt boende för äldre;

  Abstract : Detta arbete undersöker utemiljön vid två särskilda boenden för äldre genom ett hälsofrämjande perspektiv. Detta görs genom verktyget Quality evaluation tool (QET) och dess första steg landskapsanalys. READ MORE

 5. 5. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE