Essays about: "bio-based economy"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words bio-based economy.

 1. 1. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 2. 2. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 3. 3. Exploring business model innovation for circular bio-economy : a case study on aqua-agro interactions in food production on Åland

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ludvig Bennetoft; Natalie Tysk; [2018]
  Keywords : circular bio-economy; integrated aquaculture and agricultural production systems; sustainable business model innovation;

  Abstract : Because of the growing population in the world, leading to increased resource demand and at the same time the need for conserving the environment, there is a growing interest in transitioning from present economic systems to a more sustainable future. Out of this context, the concept circular bio-economy (CBE) is highlighted by policy makers and governments, and adopted by businesses, because it is as a way of decreasing human-induced environmental impacts, generate new market opportunities and use resources more efficiently. READ MORE

 4. 4. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; [2018]
  Keywords : activity based cCosting; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Abstract : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. READ MORE

 5. 5. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; [2018]
  Keywords : activity based costing; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Abstract : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. READ MORE