Essays about: "biobased materials"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words biobased materials.

 1. 1. Evaluating the feasibility of chitosan as an adhesive for wood laminates and as a matrix for transparent wood

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Nihar Sakhadeo; [2023]
  Keywords : Transparent wood; Chitosan; Biobased adhesives; Biopolymers; Laminate; Transparent trä; Kitosan; Biobaserad adhesiv; Biopolymer; Laminat;

  Abstract : En av grundpelarna i alla hållbara system är införandet av en cirkulär ekonomi, som främjar återanvändning och återvinning av material. Plast är en av i utmaning i detta avseende på grund av den stora produktionsvolymen variation i sorter och långsamma nedbrytn. READ MORE

 2. 2. Biopolymers processed and used as enzyme carriers

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Dániel Mészáros; [2023]
  Keywords : Biobased materials; plasticized sodium alginate; water stability; extraction kinetics; enzyme carrier; Biobaserade material; Mjukgjort natriumalginat; Vattenstabilitet; extraktionskinetik; Enzymbärare;

  Abstract : Syftet med detta masterprojekt var att undersöka möjligheten att använda biobaserat, mjukgjort natriumalginat (NaAlg) som enzymbärare. Alginaterna görs traditionellt bearbetbara genom att tillsätta olika mjukgörare, såsom polyoler (glycerol, sorbitol, etc.), i detta arbete användes glycerol. READ MORE

 3. 3. Investigation of new hot melt adhesives with plasticisers based on renewable resources : Investigating the use of sustainable plasticisers in hot melt adhesives

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Author : Shadi Feyzabi; [2023]
  Keywords : Hot melt adhesives; renewable; mineral oil; vegetable oil; rheology; viscosity; loop tack; adhesive strength; Smältlim; förnybar; mineralolja; vegetabilisk olja; reologi; viskositet; loop tack; vidhäftningsstyrka;

  Abstract : Hot melt adhesives (HMA) are a class of adhesives that, unlike solvent-or waterborne counterparts, do not contain organic solvents or other carriers, and are produced and subsequently applied in a molten state. The main components of HMA are polymers, tackifying resins, and a plasticiser. READ MORE

 4. 4. Life Cycle Assessment within Arkema’s portfolio: Carbon Footprint of Acrylics

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Alizé Faye; [2023]
  Keywords : life cycle assessment; carbon footprint; methodologies; acrylic acid; ethyl acrylate; livscykelanalys; koldioxidavtryck; metoder; akrylsyra; etylakrylat;

  Abstract : Livscykelanalys är en metod som utformades och utvecklades för att kvantifiera miljöpåverkan från produkter och tjänster för mer än trettio år sedan. Sedan dess har den kontinuerligt förbättrats och blivit mer och mer robust. READ MORE

 5. 5. Towards low carbon buildings: A case study in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Huynh Tuan Tran; Victor-Antoine Delorme; [2023]
  Keywords : Life cycle assessment; Environmental impact of building materials; Carbon neutrality; Biobased material; Biochar; Cross Laminated Timber; Biogenic carbon; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : This study comprehensively evaluated the global warming potential of an office building in a newly built Scandinavian neighbourhood seeking to reach sustainability. The primary objective of the research was to support the city authorities of Helsingborg by providing valuable insights into actual carbon emissions at the building level and proposing measures to minimize these emissions to achieve climate neutrality by 2030. READ MORE