Essays about: "biobaserad ekonomi"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words biobaserad ekonomi.

 1. 1. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 2. 2. Sustainable materials and solutions to individual polybags used in the retail-industry

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Marcus Malmsjö; [2018]
  Keywords : Individual polybags; sustainability; circular economy; plastic; bioplastic; packaging; retail-industry; plastic recycling; waste management; China; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences; Chemistry;

  Abstract : This thesis provides an understanding and overview of the opportunities and challenges to enable a sustainable use of individual polybags used in the retail-industry. This was done by conducting a qualitative analysis including literature reviews, semi-structured interviews and e-mail correspondence. READ MORE

 3. 3. Storytelling som marknadsföringsstrategi för en hållbar innovation : en berättelse om flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jesper Kollberg Dahlström; Moa Gunnarsson; Stina Laggren; [2017]
  Keywords : hållbar innovation; hållbar marknadsföring; storytelling; byggindustrin; flerbostadshus byggda i trä; cirkulär- och biobaserad ekonomi; bryta en norm;

  Abstract : Den globala uppvärmningen tillsammans med en allt snabbare resursförbrukning till följd av en växande population innebär att det inte längre är hållbart för företag att använda den linjära ekonomiska modellen” take-make-dispose”. Den ekonomiska modellen som har dominerat företagsstrukturen sedan den industriella revolutionen. READ MORE

 4. 4. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Langell; [2017]
  Keywords : biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Abstract : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. READ MORE

 5. 5. An Assessment of the Swedish Bioeconomical Development

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Zoe Ahmad; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Bioeconomy is an emerging term defined by the European Commission as ‘an economy based on biological,renewable resources to produce bioenergy, biobased products, services and food’. Unlike neighbouring countries Germany and Finland, Sweden lacks an official national bioeconomy strategy and the Swedish bioeconomical development is not mapped. READ MORE