Essays about: "biobränsle"

Showing result 1 - 5 of 109 essays containing the word biobränsle.

 1. 1. Sustainable Solutions in the Aviation Industry : A scenario analysis of electrified aircrafts, sustainable aviation fuels and carbon offsetting

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Niklas Jönsson; Fredrik Hillesöy; [2020]
  Keywords : Aviation; carbon offsetting; air travel comparison site; biofuel; electrified aircrafts; scenario analysis.; Flygindustrin; klimatkompensation; flygprisjämförelsesite; scenario analys; elektriska flygplan; biobränsle;

  Abstract : Global warming is an issue that affects the entire world. The aviation industry accounts for around three percent of global emissions, and actions are needed to help steer the industry towards a sustainable transition with new technologies and alternative aviation fuels to reduce emissions. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 3. 3. Mechanism of Formation of Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Roberta Maria Fiorenza; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The large environmental impact related to the use of fossil fuel has driven the shift toward renewable sourced alternatives. Fossil diesel can be nowadays replaced by biodiesel, obtained from vegetable oils and fats, mostly used as biodiesel blends. READ MORE

 4. 4. Development of a Method to Prepare a Test Fluid with Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Vishal Jadwani; [2020]
  Keywords : Biodiesel; Heavy-Duty Trucks; Soft Particles; Fuel mixtures; Biodiesel; Tunga lastbilar; Mjuka partiklar; Bränsleblandningar;

  Abstract : Bilindustrin är en av de största bidragsgivarna till koldioxidutsläpp genom fordonsutsläppnär de används. För att göra transportsektorn mer hållbar EU-politik dikterar att inkludera enhögre andel förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen och ett sätt att uppnå det äratt införliva biobränslen i de traditionella fossila bränslena. READ MORE

 5. 5. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE