Essays about: "biobränsle"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the word biobränsle.

 1. 1. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 2. 2. Mechanism of Formation of Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Roberta Maria Fiorenza; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The large environmental impact related to the use of fossil fuel has driven the shift toward renewable sourced alternatives. Fossil diesel can be nowadays replaced by biodiesel, obtained from vegetable oils and fats, mostly used as biodiesel blends. READ MORE

 3. 3. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; Intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energidensitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 5. 5. Evaluating Sugar Signaling during Xylose Oxidation in Saccharomyces cerevisiae

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Viktor Persson; [2020]
  Keywords : Saccharomyces cerevisiae; yeast; xylose oxidation; sugar signaling; biosensor; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : The sugar signaling state of cells oxidizing xylose was investigated through the chromosomal integration of the Weimberg pathway into previously established biosensor strains capable of monitoring the Snf3p/Rgt2p, SNF1/Mig1p, and cAMP/PKA pathways through the expression of HXT1, SUC2, and TPS1, respectively. Ultimately, two new strains were successfully developed containing both the Weimberg pathway and a biosensor for either HXT1 (TMB CB 112) or TPS1 (TMB CB 117). READ MORE