Essays about: "biochar"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word biochar.

 1. 1. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Johansson; [2021]
  Keywords : kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Abstract : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. READ MORE

 2. 2. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Christopher Friedrich; [2021]
  Keywords : nutrient recovery; fertiliser; urine drying; source separation; magnesium oxide; calcium hydroxide;

  Abstract : Every year, each human excretes approximately 4 kg of nitrogen, 1 kg of potassium and 0.3 kg of phosphorus through their urine. In conventional wastewater treatment, these nutrients are usually not recovered for agricultural production, although they can enhance plant growth. READ MORE

 3. 3. Agricultural waste and wood waste for pyrolysis and biochar : An assessment for Rwanda​

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Jenny Eliasson; Viktor Carlsson; [2020]
  Keywords : Biochar; Pyrolysis; Biochar feedstock characteristics; Agricultural waste; Composition crop residues; Wood waste; Agricultural production Rwanda; Ultimate analysis; Structural composition; Heating Value; RPR; Biokol; Pyrolysis; Råmaterialegenskaper biokol; Jordbruksavfall​; Sammansättning jordbruksavfall; Träavfall; Jordbruksproduktion Rwanda; Värmevärde;

  Abstract : A high priority in order to combat climate change is disposal of waste. In low-income countries, a large portion of biomass residues generated in the forestry, agricultural and industrial sectors could be usable, instead of being seen as waste. For instance, it could be converted into biochar, which is proven to have many environmental benefits. READ MORE

 4. 4. Carbon Negative Heat and Power with Biochar Production : An Economic Analysis of a Combined Pyrolysis and CHP plant

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : William Bydén; David Fridlund; [2020]
  Keywords : Pyrolysis; Combined Heat and Power; CHP; Biochar; Biomass; CDR; Carbon Sequestration; Pyrolys; Kraftvärmeverk; KVV; Biokol; Biomassa; Kolinlagring; Negativa utsläpp;

  Abstract : On the fourth of November 2016, The Paris Agreement entered into force, stating that nations worldwide should pursue efforts to limit the global temperature increase to 1,5 °C. Since then, the Intergovernmental Panel on Climate Change has specified that carbon dioxide removal, such as biochar sequestration, is necessary to achieve this goal. READ MORE

 5. 5. Växtsubstrat för en hållbar stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Keywords : växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. READ MORE