Essays about: "biochemistry"

Showing result 1 - 5 of 344 essays containing the word biochemistry.

 1. 1. Påverkar inavelsgraden hovbroskförbening och prestation hos kallblodstravare?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Gabriella Snöberg; [2019]
  Keywords : häst; inavel; hovbroskförbening; prestation; kallblodstravare;

  Abstract : Sidebone is considered as a disease and is regulated in horse breeding according to the Swedish animal welfare law. Cold-blooded trotter stallions with sidebones are not allowed to be used in breeding. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE

 4. 4. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Abstract : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. READ MORE

 5. 5. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Lilja; [2019]
  Keywords : digesionskanal; mikroorganismer; mikrobiota; zink; tillväxt; hälsoeffekter;

  Abstract : Vid avvänjning utsätts smågrisar för flera stressfyllda moment som ofta resulterar i avvänjningsdiarré. Avvänjningen kan medföra negativa effekter på mukosan och mikrobiotan i digestionskanalen och därmed främja patogener som i sin tur ökar risken för avvänjningsdiarré. READ MORE