Essays about: "biodiversitet"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word biodiversitet.

 1. 1. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE

 2. 2. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 3. 3. Digitalization of forest management : Next generation unsupervised monitoring using Internet of Things and Blockchain

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Johan Henriques; William Westerlund; [2020]
  Keywords : internet of things; blockchain; unsupervised monitoring; enterprise blockchain; forest monitoring; forest management; 5g; low power wide arena network; lidar; low earth orbit satellite; internet of things ; blockchain ; unsupervised monitoring ; enterprise blockchain ; skogsövervakning; skogsförvaltning; 5g; low power wide arena network ; lidar; low earth orbit satellite ;

  Abstract : The forest industry is a fundamental cornerstone of the Swedish economy employing over 70 000 workers on a national scale. In recent years, the industry has seen increased efforts to digitalize operations and management of forestry to reap economical rewards, improve efficiency and gain competitive advantages. READ MORE

 4. 4. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Mikaela Casselgård; [2020]
  Keywords : ash content; biodiversity; bulk density; carbon; climate; compaction; ditch; drainage; greenhouse gas emissions; groundwater level; isotopes; nitrogen; peatland; restoration;

  Abstract : Natural peatlands provide a small but persistent long-term carbon (C) sink. However, within the last century their extent in Sweden has declined by about 1.5-2.0 million hectares due to drainage activities. READ MORE

 5. 5. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jack Richold; [2020]
  Keywords : Martí Franch; maintenance; gardening; interstitial; succession;

  Abstract : Medan städer förtätas, går obebyggda områden med tvetydiga värden förlorade. Sådana platser möjliggör för en ny form av grönområden samtidigt som de innebär en utmaning, då deras upplevda värde måste höjas samtidigt som platsens särart ska bevaras. READ MORE