Essays about: "biodiversity"

Showing result 1 - 5 of 801 essays containing the word biodiversity.

 1. 1. Re-thinking green roof design : The prospect of a carbon sink structure investigated through a life cycle cost-benefit analysis

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Aziliz Le Rouzo; [2020]
  Keywords : Carbon Footprint; Green Roof Design; Carbon Sink; Cost-Effectiveness; Life cycle Cost-Benefit Analysis; Green Roofs; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Green Roofs (GRs) have been used worldwide as a solution for greening cities, while providing useful services to society such as storm water management, improved air quality, energy savings, and increased biodiversity, to name a few. However, the environmental impact of their structure has been understudied, and more importantly, the carbon cost related to the use of materials that have a high carbon footprint has received little to no attention. READ MORE

 2. 2. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE

 3. 3. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 4. 4. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Keywords : Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Abstract : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE