Essays about: "biodiversity"

Showing result 1 - 5 of 648 essays containing the word biodiversity.

 1. 1. A study of the preliminary National Forest Inventory in Georgia : with special emphasis on degraded vs. non-degraded forest

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Rahel Beil; [2019]
  Keywords : National forest inventory; Georgia; forest degradation; methodology review;

  Abstract : The South Caucasus and particularly Georgia are known as a “biodiversity hotspot” because of their unique flora and fauna which holds an outstanding amount of endemic species. Knowing this flora and fauna is crucial to protect it, but also to manage the natural resources it holds. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hallgren; [2019]
  Keywords : gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. READ MORE

 3. 3. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Author : Jeffery Marker; [2019]
  Keywords : saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Abstract : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. READ MORE

 4. 4. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Abstract : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. READ MORE

 5. 5. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cecilia Norstedt; [2019]
  Keywords : Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Abstract : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. READ MORE